Regionálne centrum technického vzdelávania - Kočovce, okr. Nové Mesto

Regionálne centrum technického vzdelávania - Kočovce, okr. Nové Mesto

Maľovanie interiéru.