Slovenská sporiteľňa - Zvolen

Slovenská sporiteľňa - Zvolen

Maľovanie interiéru.