Nová Dubnica - Bytový dom

Nová Dubnica - Bytový dom

Fasádny náter